Sunday, November 23, 2008

iphone 3G in Thailand
หลังจากที่เป็นข่าวลือกันมานาน จากแหล่งข่าวต่าง ๆ ว่า True Move กับ DTAC จะได้ขาย iPhone 3G ในประเทศไทย ในที่สุดทาง True Move เองก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่า ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย iPhone 3G จาก Apple ในไทยเป็นที่แน่นอนแล้ว หลังจากที่มีการเปิดตัวหน้า website ของ TrueMove http://www.truemove.com/iphone/ และ Apple http://www.apple.com/th/ ในเร็ว ๆ นี้ ..

โดยราคาเครื่องคาดว่าอาจจะมีราคาประมาณ 15,000 บาท (ติดสัญญา) และเครื่องแบบไม่ติดสัญญาจะมีราคา 25,000 - 29,000 บาท เหลืออยู่เพียงราคาค่าบริการรายเดือนเท่านั้นที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมา คงต้องติดตามกันต่อไป

Tuesday, November 4, 2008

Crystal Reports 2008


Crystal Reports 2008 is a powerful, dynamic, actionable reporting solution that helps you design, explore, visualize, and deliver reports via the web or embedded in enterprise applications. It enables end users to consume reports with stunning visualizations, conduct on-report business modeling, and execute decisions instantly from the report itself—reducing dependency on IT and developers

Why Crystal Reports 2008?
Professional reporting priced for everyone
Empower end users to explore reports interactively
Create compelling reports with stunning visualizations
Develop powerful data mashups
Save valuable report design time
Enjoy comprehensive report deployment options

Download : Crystal Reports 2008

Saturday, October 25, 2008

Windows Live Messenger 9 (2009) Build 14.0.5027.908 Beta


With the Windows Live Wave 3 beta due to start today, we thought we’d provide our readers with a small headstart on the rest of the world. Here’s the download links for the new Wave 3 suite of applications, including Messenger v9, Windows Live Movie Maker, Mail with Calendar synchronisation, Writer, Photo Gallery, Family Safety and the Outlook Connector.

Download : Windows Live Messenger 2009 Build 14.0.5027.908 Beta

Sunday, October 19, 2008

Adobe Dreamweaver CS4


Design, develop, and maintain standards-based websites and applicationsBuild world-class websites and applications with one of the industry's leading web authoring tools. Adobe® Dreamweaver® CS4 software is ideal for web designers, web developers, and visual designers.

Download : Adobe Dreamweaver CS4

Adobe Creative Suite 4 Premium / Master CollectionAdobe Creative Suite 4 Design Premium software is the ultimate toolkit for today's designer. Express yourself in exciting new ways and deliver rich creative experiences across print, web, and mobile media.
Adobe Photoshop CS4 Extended software delivers all the features in Photoshop CS4, plus new features for working with 3D imagery, motion-based content, and advanced image analysis.

Production :

InDesign CS4
Photoshop CS4 Extended
Illustrator CS4
Flash CS4 Professional
Dreamweaver CS4
Fireworks CS4
Acrobat 9 Pro
Adobe Bridge CS4
Adobe Device Central CS4
Version Cue CS4

Download : Adobe Creative Suite 4 Master Collection BT Download FULL ISO
Download : Adobe Creative Suite 4 Premium BT Download FULL (.Torrent)
Link : More Info & Downloads...

website : 9down.com

Adobe Photoshop CS4 Extended Full


Adobe® Photoshop® CS4 software accelerates your path from imagination to imagery. Ideal for photographers, graphic designers, and web designers, the professional standard delivers new features such as automatic layer alignment and blending that enable advanced compositing. Live filters boost the comprehensive, nondestructive editing toolset for increased flexibility. And a streamlined interface and new timesaving tools make your work flow faster.

BT Download : Photoshop CS4 Extended FULL
Link : More Info...

website : 9down.com

Adobe Illustrator CS4


Adobe® Illustrator® CS4 software is a comprehensive vector graphics environment with new transparency in gradients and multiple artboards that invite you to explore more efficient ways to design.

Download : Adobe Illustrator CS4
Link : MoreInfo...

Thursday, October 16, 2008

The Top 40 Free Ajax & Javascript Code for Web Designers

Ajax has becoming very popular recently, but most designers seem to rehash the same script over and over (you’ll see it in a lot of Wordpress Themes and Plugins). Perhaps we aren’t using ajax technology to its full potential, myself included. The list below is made up of the best FREE scripts available, they are all of the highest quality and more or less easy to configure. Give them a try.I have tried and tested the top 22, and aim to try the rest, because to be honest they look pretty cool.
1. Lightbox 2 (http://www.huddletogether.com/)


Description:Lightbox is a simple, unobtrusive script used to overlay images on the current page. It’s a snap to setup and works on all modern browsers.Technology:Lightbox 2 uses the Prototype Framework and Scriptaculous Effects Library.

2.Timeline (http://simile.mit.edu/timeline/)


Description:Timeline is a widget for visualizing time-based events. It is like Google Maps for time-based information.Technology:Ajax and DHTML.

3. Reflection.js (http://cow.neondragon.net/stuff/reflection/)


Description:Reflection.js allows you to add reflections to images on your webpages. It works in all the major browsers - Internet Explorer 5.5+, Mozilla Firefox 1.5+, Opera 9+ and Safari. On older browsers, it’ll degrade and your visitors won’t notice a thing. Best of all, it’s under 5KB.Technology:Javascript.

4. Pie & Donut Chart (http://www.amcharts.com/pie/)


Description:Pie & Donut (doughnut) is a very universal and fully configurable Flash chart. Using it, you can easily have good-looking, animated pies or donuts on your website. You can also use it for creating elaborate navigation menus.Technology:Flash.

5. Plotr (http://solutoire.com/plotr/)


Description:Plotr is a lightweight chart creating framework. It’s released under the BSD license.Technology:Mochikit.

6. Ajax Instant Messenger (http://www.ajaxim.com/)


Description:Ajax im is a browser-based instant messaging client. It can be used in conjunction with community, intranet, and social websites. No refreshing of the page is ever needed for this “web application” to work.Technology:Ajax and Javascript.

7. Starbox (http://www.nickstakenburg.com/projects/starbox/)


Description:Starbox allows you to easily create all kinds of rating boxes using just one PNG image.Technology:Prototype javascript framework.

8. Ajax Tabs Content (http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/ajaxtabscontent/)


Description: This is a versatile script that lets you display content pulled from external files inside a DIV and organized via CSS tabs. A fully unobtrusive, CSS and HTML based script.Technology:Ajax.

9. Drag and Drop Shopping (http://demo.script.aculo.us/shop)


Description: An excellent drag and drop shopping cart.Technology:Ajax.

10. Progress Bar (http://www.webappers.com/progressBar/)


Description: A very stylish progress bar.Technology:Ajax.

11. Thick Box (http://jquery.com/demo/thickbox/)


Description: ThickBox is a webpage UI dialog widget written in JavaScript on top of the jQuery library. Its function is to show a single image, multiple images, inline content, iframed content, or content served through AJAX in a hybrid modal.Technology:Javascript.

12. Create Flickr Like Fields (http://dbachrach.com/blog/2007/01/07/create-flickr-like-editing-fields-using-ajax-css/)


Description: The name says it all. Technology:Ajax.

13. jTip – A jQuery Tool Tip (http://codylindley.com/Javascript/264/jtip-a-jquery-tool-tip)


Description: jTip, not unlike Thickbox, pulls data from the server using a hidden http request. It’s nothing that fancy…Technology:Ajax.

14.Accordian (http://demos.mootools.net/Accordion)


Description: A smooth and stylish ‘accordian’ effect menu.Technology:Moo Tools Javascript Framework.

15. Unobtrusive AJAX Star Rating Bar (http://www.masugadesign.com/the-lab/scripts/unobtrusive-ajax-star-rating-bar/)


Description:This is a rating bar script done with PHP and mySQL that allows users to rate things like can be done on Netflix or Amazon, all web 2.0-like with no page refresh.Technology:PHP.
And the rest…

16. Plotkit (Javascript Chart Plotting Script).
17. Pie (Create ajax pie charts).
18. Prototip (Prototip allows you to easily create both simple and complex tooltips using the Prototype javascript framework).
19. Ajax Inline Text Edit (This is a very simple script which only works with span tags).
20. Tabbed Content Browser (An Ajax powered tabbed content browser).
21. Table Sorting Script (An unobtrusive ajax Table Sorting Script).
22. Color Sphere (DHTML Color Picker).
23. Mapper.js (Thisallows you to add automatic area highlighting to image maps on your webpages (inc. export to SVG)).
24. Live Validation (LiveValidation is a small open source javascript library built for giving users real-time validation information).
25. Draggable Content (Javascript drag and drop).
26. Carousel (A Carousel Effect Image gallery).
27. Multibox (A javascript lightbox that supports images, flash, video, mp3s…).
28. Smooth Gallery (Using mootools v1.11, this javascript gallery and slideshow system allows you to have simple and smooth (cross-fading…) image galleries, slideshows, showcases and other cool stuff on your website…).
29. Form Style Generator
30. Auto Complete (A MooTools Autocompleter widget that creates a unobtrusive and customisable suggestion box for input fields from variable data sources).
31. Active Collab (An open Source Project Management Script).32. Greybox (A small unobtusive pop up script).
33. Ajax Poller.
34. Tablekit (TableKit is a collection of HTML table enhancements using the Prototype framework).
35. J-query Shoutbox (This script is based on jQuery library and Form plugin.It’s very easy to setup it, also an archive is available for download so you can play with the files on your localhost).
36. Ajax RSS Ticker.
37. Highslide (It streamlines the use of thumbnail images and HTML popups on web pages).
38. Slideshow Viewer (Stylish gallery script with a ‘lightbox’ effect).
39. Mocha (Mocha is a web applications user interface library built on the Mootools javascript framework. The Mocha GUI components are made with canvas tag graphics).
40. Loading XML into a page with xmlHttpRequest.

Monday, October 13, 2008

Nero 9.0.9.4b


Simply Create, Rip, Burn, Copy, Share, Backup, Play, and Enjoy! Nero 9, the easy-to-use yet powerful multimedia suite, gives you the freedom to create, rip, copy, burn, edit, share, and upload online. Whatever you want – music, video, photo, and data – share and enjoy with family and friends anytime, anywhere.
Nero 9 is the next generation of the world’s most trusted integrated digital media and home entertainment software suite. It features new cutting-edge functionality that makes enjoying digital media content simple. This easy-to-use yet powerful multimedia suite, gives you the freedom to create, rip, copy, burn, edit, share, and upload online. Whatever you want – music, video, photo, and data – enjoy and share with family and friends anytime, anywhere. With easy-to-use Nero StartSmart command center, your digital life has never been more flexible, feasible, and fun.
Nero 9 Highlights:• Fast and easy rip, burn, Autobackup, and copy functions• Backup files to CDs, DVDs, and Blu-ray Discs*• Create professional-looking DVD movies with integrated 3D menus• Copy, burn, share, upload, and create music mixes like a DJ• Convert music, photos, and DVDs to play on your iPod® and other mobile devices• Quick photo and video upload to My Nero, YouTube™, and MySpace• Watch, record, pause, and customize your live TV experience• Play AVCHD and other HD formats
Creative Projects Are Easier than EverUsing the intuitive Nero StartSmart command center of Nero 9, your digital life has never been more flexible, feasible, and fun. You directly access features and perform one-click functions such as Audio Ripping, Burning, Copying, and AutoBackup, with optimized performance for Windows Vista® with Nero DiscCopy Gadget and Nero Live (TV) for Windows Vista Sidebar.
Fully Enjoy Your Content at Home, Online and On-the-goWhether it’s video, photo, or music, you can convert and share everything your imagination creates in your digital world. Convert & share multimedia files to play on iPod®, PSP®, and upload online your coolest photos and videos to share with online communities like My Nero, YouTube™, and MySpace.
Make Your PC a Dynamic Home-Entertainment DeviceExperience TV from the comfort of your sofa with state-of-the-art TV technology, even for HDTV and DVB Radio. Pause, record, schedule, manage, and playback your TV shows.
Best in the Business Software Gets BetterThe ripping and burning capabilities of Nero 9 are the most reliable in the industry. Burn and copy to CD, DVD, Blu-ray Disc – even copy movies*. With DVD-R Dual Layer and DVD+R Double Layer support, you’ll get more data on a disc than ever before!*
Trusted and Reliable – Backup, Restore, and SecureDon’t lose your valuable memories and important files to life’s potential hazards, system crash, or risky hardware. Backing up, securing, and managing files and data is a point-and-click away.
Nero 9 is available in the following languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Korean, Czech, Norwegian, Danish, Polish, Dutch, Portuguese (Brazil), English, Russian, Finnish, Spanish, French, Spanish (Latin America), German, Swedish, Greek, Thai,, Hungarian, Turkish, Italian
This Software requires the Microsoft .NET Framework 3.0 to run on Windows XP.

Download : Nero 9.0.9.4b

WinRAR 3.80 Final *REGGED*


WinRAR is a 32-bit version of RAR, the powerful archive manager. RAR files can normally compress files up to 10 percent more than ZIP or ARJ files. It provides complete support of RAR and ZIP files, unpacks 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, Z. Among WinRAR features are strong compression, volumes, encryption, self-extracting modules, backup facilities.

Version 3.80
1. Added support for ZIP archives containing Unicode file namesin UTF-8 format. When creating ZIP archive, WinRAR stores names in Unicode only if they cannot be stored correctly using the current single byte character set.
2. Added decompression support for WinZip AES encrypted ZIP archives.
3. Improved Unicode support for RAR and ZIP archive names.
4. "Ask before overwrite" and "Skip existing files" update modesare now available in archiving dialog. They allow to specifyWinRAR behavior when updating already existing files in archive.Unlike already available "Fresh existing files only" and"Add and update files", these new modes ignore file dateand compare only file names.
Command line equivalents of these modes are:
a) switch -o enables "Ask before overwrite" archiving mode;
b) switch -o- enables "Skip existing files" archiving mode;
c) switch -o+ enables "Overwrite all" mode (default for archiving).
5. New "Add to context menu" option in "Profile parameters" dialog.If this option is on, the profile name will be displayed in Explorercontext menus allowing to activate a profile from context menu.
6. New -cp switch allows to select a compression profilein command line mode. It is supported only by GUI WinRAR.exe,not by rar.exe.
7. New "Options" page of archiving dialog contains the group ofsettings modifying the behavior of "Delete files after archiving"option from "General" page:
a) Delete files. Delete files normally like in previous WinRARversions.
b) Move files to Recycle Bin. Deleted files are placed toRecycle Bin.
Command line equivalent of this option is -dr switch.
c) Wipe files. Before deleting file data are overwritten byzero bytes to prevent recovery of deleted files.
Command line equivalent of this option is -dw switch.
All these options have an effect only if "Delete filesafter archiving" is on. You can enable any of these optionsin the default compression profile to change the defaultbehavior of "Delete files after archiving".
8. WinRAR "Extraction path and options" dialog is now resizable.You can use the mouse to drag its border to the desired size and provide more space for folder tree pane. WinRAR will storenew dimensions of this dialog.
9. New "Update" SFX script command and "Update mode" groupof options in "Update" page of "Advanced SFX options" dialog.These command and options allow to check time and implementfile time based updating;
10. SFX script "Shortcut" command and "Add shortcut..." commandin "Advanced SFX options" dialog now allow to specifyan icon file containing an icon associated with shortcut.
11. New "Wipe temporary files" option in "Settings/Security" dialogprovides more secure, though slower, way to delete temporaryWinRAR files.
12. WinRAR and RAR display the total progress bar when unpackinga multivolume RAR archive if all volumes are presentin the same folder.
13. WinRAR and RAR automatically expand names of environmentvariables in list files. For example, a list file can containlines like:
%windir%\*.exe%USERPROFILE%\Desktop
This feature is available only in Windows RAR version.
14. Added support of TAR archives with non-zero "extra field" data.
15. Added support of TAR archives, which does not containthe end of archive entry consisting of 512 zero bytes.
16. Improved Unicode support when dragging files from WinRAR window.
17. Shift+Tab key combination can be used in main WinRAR window to switch the input focus between interface elements (files, comment, tree, address) in reverse order. In previous versions Shift+Tab used the same order as Tab.
18. Corrected a possible WinRAR crash when opening truncated UDF ISO files.

Download : WinRAR 3.80 Final Regged Mirror Mirror

website : 9dwon.com

Lavasoft Ad-Aware 2008 Pro 7.1.0.11 Final


Ad-Aware Pro offers advanced features for savvy computer users and IT professionals - for optimal control of confidential information and protection against malware attacks - with detection, cleanup, and removal in one easy-to-use program.
* Shop, bank, and make travel arrangements onlineWe keep you safe from password stealers, keyloggers, spyware, trojans, and other potential identity thieves.
* Stay safe on social networking sitesAd-Aware keeps your passwords and personal information safe to make sure you can socialize freely.
* Download photos, music, and other files with confidenceAd-Watch Real Time Monitor detects deceptive malware applications before they integrate into your PC and attack your private information.
* Control your privacyErase tracks left behind while surfing the Web, on browsers such as Internet Explorer, Opera, and Firefox, in one easy click.
* Safeguard your secure documentsAd-Aware actively shields you and your business from deceptive applications and cyber attacks.
* Enhance computer performanceConserve resources and reduce downtime by using automated scans to identify and remove malicious applications that eat up memory.
* Get Peace of MindKnow that your confidential information is kept safe from dangerous intrusions and prying eyes.
Advanced features for advanced users
* NEW! Integrated anti-virus protection - our powerful anti-spyware software now includes extended anti-virus protection.
* NEW! Advanced real-time protection against spyware, viruses, worms, Trojans, password stealers, and other malicious programs
* NEW! Enhanced Rootkit removal system
* NEW! Extended detection database with detection of more than 1.2 million cyber threats
* NEW! Substantially reduced use of computer memory
* Web navigation control with the Hosts File Editor
* Customizable Scans
* Compatible with Windows Vista (32 and 64 bit)
* Faster, more efficient, automatic Updates
* Free technical support
* Supported Languages: Dutch, English, Flemish, French, German, Italian, Portuguese, Spanish.

Download : Lavasoft Ad-Aware 2008 Pro 7.1.0.11

ACDSee Photo Manager 2009 11.0 Build 85


ACDSee - the worlds #1 digital imaging software. ACDSee Photo Manager is a comprehensive application ideal for acquiring, organizing, viewing, enhancing and sharing your images. With the image browser, you can find, organize, and preview images and media files on your computer, and you can efficiently acquire images from digital cameras, scanners, and other devices. A full-featured image viewer and media player quickly generates high-quality displays of your images and media files. You can run slide shows, play embedded audio, and display multiple page images. ACDSee supports over 100 image and multimedia file formats. Also, ACDSee includes a wide variety of image editing tools you can use to create, edit and touch-up your digital images.Use tools such as red-eye reduction, crop, sharpen, blur, and embos to enhance or correct your images. Image management tools, such as exposure adjustment, convert, resize, rename, and rotate, can be performed on multiple files at the same time. The new user interface is completely customizable, and provides quick access to tools and features. You can customize the screen layout, the order of images, toolbar display, and many other options to suit your preferences. ACDSee Photo Manager is a fast, powerful, and easy-to-use image management system that everyone from novices to professionals can use and enjoy.

Download : ACDSee Photo Manager 2009 11.0 Build 85

Hiren's Boot CD 9.6


Hiren's Boot CD is a boot CD containing various diagnostic programs such as partitioning agents, system performance benchmarks, disk cloning and imaging tools, data recovery tools, MBR tools, BIOS tools, and many others for fixing various computer problems. It is a Bootable CD; thus, it can be useful even if the primary operating system cannot be booted. Hiren's Boot CD has an extensive list of software. Utilities with similar functionality on the CD are grouped together and seem redundant; however, they present choices through UI differences.

Changes from Hiren's BootCD 9.5 > 9.6—————————————-
+ HDTune 2.55
+ SIW 2008-09-03
+ Active NTFS Reader Dos 1.0.2
+ 7-Zip 4.57- F-Prot Antivirus
CPU/Video/Disk Performance Test 5.7
Ghost 11.5
GhostExp.Exe 11.5
Ghost Walker 11.5
HDD Erase 4.0
CTIA CPU Information 2.7
TestDisk 6.10
PhotoRec 6.10
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.14
IBM/Hitachi Feature Tool 2.11
SeaTools for Dos 1.10
Hard Disk Sentinel 0.02
System Analyser 5.3u
Navratil Software System Information 0.60.32
Astra 5.40HWiNFO 5.2.2
Drive SnapShot 1.39
Recuva 1.19.350
Restoration 3.2.13
Unstoppable Copier 3.56
HDD Scan 3.1
Express Burn 4.15
JkDefrag 3.36
Process Explorer 11.21
Unlocker 1.8.7
Silent Runners Revision 58
AutoRuns 9.34
CurrPorts 1.50
CPU-Z 1.47
SmitFraudFix 2.354
CCleaner 2.12.651
ProduKey 1.32
WirelessKeyView 1.18
ShellExView 1.23
PC Wizard 2008.1.86
Spybot - Search & Destroy 1.6 (2909)
SpywareBlaster 4.1(2909)
PCI 32 Sniffer 1.4 (2909)
McAfee Antivirus 4.4.50 (2909)
Ad-Aware SE Personal 1.06 (2909)
PCI and AGP info Tool (2909)
Unknown Devices 1.2 (2909)

Download : Hiren's Boot CD 9.6 Mirror Mirror
UnRAR Password: www.9down.com
BT Download : Hiren's Boot CD 9.6 (.torrent)

website : 9down.com

Apple iTunes 8.0.1


iTunes is the #1 music player available for the Macintosh. You can listen to CDs, MP3, AAC and more.
You can listen to streaming music over a local network, buy individual songs for $1, download over 2,000 music videos, copy songs to your iPod, buy music, movies, TV shows, and audiobooks, or download free podcasts from the iTunes Store 24 hours a day, 7 days a week.
Organize and play everything on your Mac or PC. Then sync it to your iPod and bring it along. Anywhere.

WHAT'S NEW
Version 8.0.1 improves stability and performance and provides a number of important bug fixes, including: Seamlessly plays the current song when creating a new Genius playlist. Improves syncing spoken menus to iPod nano. Addresses an issue of deleting HD TV episodes when downloading. Improves checking for updates from the App Store Improves accessibility with VoiceOver. Addresses problems syncing Genius results to iPod.

Download : iTunes 8.0.1

Google Chrome 0.3.154.0 Beta


Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier. Google Chrome also uses a brand new javascript engine (V8), which is much faster than existing javascript interpreters. This means you can create more complex and more intensive AJAX applications with fewer speed and processing constraints. Finally, Google Chrome is built on top of WebKit, so Google Chrome users will benefit from the CSS3 features being added to WebKit as those features are released.

Download : Google Chrome 0.3.154.0 Beta

CyberLink PowerDVD 8.0.2021a


PowerDVD is the latest evolution of the world acclaimed DVD software program that offers maximum video and audio playback entertainment on the PC. It comes complete with numerous customizable video/audio controls that can deliver the highest quality viewing and listening experience. PowerDVD incorporates support for high-definition audio and video, true 8-channel home theater audio playback, virtual surround sound, as well as complete controls and extra features for DVD enthusiasts.

Download : CyberLink PowerDVD 8.0.2021a Update
Download : Cyberlink PowerDVD Ultra v8.0 Multilingual Full

website : 9down.com

Opera 9.60 Build 10447 Final


Discover the new standard in Web browsing! Opera lets you surf the Internet in a safer, faster, and easier way. One of the most full-featured internet power tools on the market, it includes pop-up blocking, tabbed browsing, integrated searches, and advanced functions like Opera's groundbreaking E-mail program, RSS Newsfeeds and IRC chat. You can customize the look and content of your browser with a few clicks of the mouse.
Opera started out as a research project in Norway's largest telecom company, Telenor, in 1994, and branched out into an independent development company named Opera Software ASA in 1995. Opera Software develops the Opera Web browser, a high-quality, multi-platform product for a wide range of platforms, operating systems and embedded Internet products.
Opera is known as the fastest and smallest full-featured browser, a first choice for people using older PCs and Windows 95 and a brilliant alternative to the default IE from Microsoft. Opera, first of all, is client World Wide Web, that is the program for extraction of the information from WWW as the documents created with help HyperText Markup Language (language of a marking of hypertext HTML). Low requirements to resources of system. Opera will work even on 386 computer about 6 MB of operative memory. MDI the interface. You can open without special expenses of memory any quantity of windows inside one working window, having chosen thus a tabulared or cascade mode.

Download : Opera 9.60 Build 10447 Final
Download : English

OpenOffice.org 3.0.0 Final


OpenOffice.org the product is a multi-platform office productivity suite. It includes the key desktop applications, such as a word processor, spreadsheet, presentation manager, and drawing program, with a user interface and feature set similar to other office suites. Sophisticated and flexible, OpenOffice.org also works transparently with a variety of file formats, including those of Microsoft Office. Available in over 45 supported languages with more being constantly added by the community, OpenOffice.org runs stably and natively on Solaris, Linux (including PPC Linux), Windows, Mac OS X (X11), and numerous other platforms. Our porting page lists the platforms (ports) that OpenOffice.org can run on. Written in C++ and with documented APIs licensed under the LGPL and SISSL Open Source licenses, OpenOffice.org allows any knowledgeable developer to benefit from the source. And, because the file format for OpenOffice.org is XML, interoperability is easy, making future development and adoption more certain.

Download : OpenOffice.org 3.0.0 Final
Download : OpenOffice.org 3.0.0 Final For Linux

BitComet 1.05


BitComet is a p2p file-sharing freeware fully compatible with Bittorrent, which is one of the most popular p2p protocol designed for high-speed distribution of 100MB or GB sized files. BitComet is a powerful, clean, fast, and easy-to-use bittorrent client. It supports simultaneous downloads, download queue, selected downloads in torrent package, fast-resume, chatting, disk cache, speed limits, port mapping, proxy, ip-filter, etc. Supports 43 Languages.

Changes in BitComet v1.05 2008.10.10:
- GUI Improved: split save location of BT task into 2 parts: save path and filename for single
-file task, save path and subfolder for multi-files task.
- GUI Improved: when add new BT task, start now/start later combo box changes to 2 buttons below in the dialog
- GUI Improved: remove "set as default" button in BT and HTTP/FTP task properties dialog. Save path of new task will be added into candidate directory list in option dialog automatically.
- GUI Improved: new candidate directory list in option dialog. The directories in list can be pick up easily when add new task.
- GUI Improved: rewrite batch HTTP/FTP download dialog and download all dialog. They are merged into a new designed batch download dialog, which is more convenient.
- GUI Improved: new site password manager for HTTP/FTP download. Username & password will be filled automatically when add new task if existed. This can be enabled in option dialog.
- GUI Improved: in torrent maker dialog, network type combo list changes into private torrent check box and add DHT nodes check box.
- GUI Improved: after popular software update checking, updated softwares will be list under tools menu in main window.
- GUI Improved: show an error message box when click [play] on a finished task, while the downloaded file has been deleted.
- GUI Bugfix: under Windows Vista, search box in toolbar displays incorrectly after switch search type
- Core Improved: UI language files change from .xml format to .mo format, which are more universal and can be concurrent translated in https://translations.launchpad.net/bitcomet
- Core Bugfix: under Windows Vista, BitComet will lost task list if running under administrator privilege
- Core Bugfix: if the HTTP task stopped because the file locked by other program, data integrality can not be guaranteed when resume downloading.
- Core Bugfix: in few situations, the BT task finish progress is 100% after hash checking, but the file finish progresses are not displayed as 100%
- Core Bugfix: if a BT task has been specified file download order, program will lose respond when switch a file to be download or not.

Download : BitComet 1.05

ESET NOD32 Business Edition v3.0.672 Incl Fix


NOD32 Antivirus System provides well balanced, state-of-the-art protection against threats endangering your PC and enterprise systems running various platforms from Microsoft Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / 2003 / XP, through a number of UNIX/Linux, Novell, MS DOS operating systems to Microsoft Exchange Server, Lotus Domino and other mail servers. Viruses, worms, trojans and other malware are kept out of striking distance of your valuable data. Advanced detection methods implemented in the software even provide protection against the future threats from most of the new worms and viruses. The fourth generation of the NOD32 Antivirus System features a fully integrated software suite characterized by an unprecedented detection track record, the fastest scanning rates and extremely low utilization of system resources.

Download : ESET NOD32 Business Edition v3.0.672 Incl Fix Mirror Mirror

Monday, August 18, 2008

VMware Workstation 6.5 Build 110068 Beta


VMware Workstation 6 makes it simple to create and run multiple virtual machines on your desktop or laptop computer. You can convert an existing physical PC into a VMware virtual machine, or create a new virtual machine from scratch. Each virtual machine represents a complete PC, including the processor, memory, network connections and peripheral ports. VMware Workstation lets you use your virtual machines to run Windows, Linux and a host of other operating systems side-by-side on the same computer. You can switch between operating systems instantly with a click of a mouse, share files between virtual machines with drag-and-drop functionality and access all the peripheral devices you rely on.

Download : VMware Workstation 6.5 Build 110068 Beta MoreInfo

Sunday, August 17, 2008

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 Express Edition


Microsoft Visual Studio is the main Integrated Development Environment (IDE) from Microsoft. It can be used to develop console and Graphical user interface applications along with Windows Forms applications, web sites, web applications, and web services in both native code as well as managed code for all platforms supported by Microsoft Windows, Windows Mobile, .NET Framework, .NET Compact Framework and Microsoft Silverlight.

Download : Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 Express Edition

Sunday, July 27, 2008

nLite 1.4.8


nLite is a GUI for permanent Windows component removal by your choice. After removal there is an option to make bootable image ready for burning on cd or testing in virtual machines. So that means that with nLite you will be able to have Windows installation cd which on installation doesn't install, or even contain on cd, unwanted components.

Maybe you won't believe it at first but it's not easy to not install what you don't want when it comes to Windows. It involves many setup files to be edited carefully without interfering with basic Windows components.

Download : nLite 1.4.8

website : 9down.com

UltraISO Premium Edition 9.3.0.2600


UltraISO is an ISO CD/DVD image file creating/editing/converting tool and a bootable CD/DVD maker, it can directly edit the CD/DVD image file and extract files and folders from it, as well as directly make ISO files from your CD/DVD-ROM or hard disk. At the same time, you can maintain the ISO bootable information, thus creating your own bootable CD/DVDs. You now have the power to make and edit your own ISO files, and then burn them to CD/DVD for your own needs.

Download : UltraISO Premium Edition 9.3.0.2600

website : 9down.com

Mozilla Firefox 3.1 Alpha 1


Firefox is a free, open-source web browser for Windows, Linux and Mac OS X and is based on the Mozilla codebase. It is small, fast and easy to use, and offers many advantages over Internet Explorer, such as the ability to block pop-up windows.

Download : Mozilla Firefox 3.1 Alpha 1 For Windows
Download : Mozilla Firefox 3.1 Alpha 1 For Linux
Download : Mozilla Firefox 3.1 Alpha 1 For MACOS

website : 9down.com

Kaspersky Anti-Virus & Internet Security 2009 8.0.0.451 RC2


Kaspersky Lab represents a new generation platform for creating applications specifically designated for complex protection of personal computers and workstations.

Download : Kaspersky Internet Security 2009 8.0.0.451 RC2
Download : Kaspersky Anti-Virus 2009 8.0.0.451 RC2


website : 9down.com

Monday, July 14, 2008

Winamp v5.54 Build 2145 Pro


Nullsoft Winamp is a fast, flexible, high-fidelity media player for Windows. Winamp supports playback of many audio (MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI, etc) and video types (AVI, ASF, MPEG, NSV), custom appearances called skins (supporting both classic Winamp 1.x/2.x skins and Winamp 3 freeform skins), audio visualization and audio effect plug-ins (including two industry dominating visualization plug-ins), an advanced media library, Internet radio and TV support, CD ripping, and CD burning.

Changes in Winamp 5.54:
* New: Chinese, Japanese & Korean installer translations and language packs
* New: [in_swf] Adobe Shockwave Flash (SWF, RTMP) playback support
* New: [gen_dropbox] Winamp DropBox alpha (use: Ctrl-Shift-D)
* New: [Online Services] AOL Radio featuring CBS Radio (requires in_flv)
* Improved: Background reading option for playlist metadata
* Improved: Classic songticker scrolling for Winamp Modern skin pledit winshade
* Improved: Vista elevation (fixes: installing skins, filetype reg, Pro reg)
* Improved: Zero padding option for playlist item numbers
* Improved: [in_flv] Better streaming support and other improvements
* Improved: [in_mp3] Added APEv2 tag options to configuration
* Improved: [in_mp3] Optional retention of existing APEv2 headers
* Improved: [ml_disc] Artwork support for Data CD Reader
* Improved: [ml_disc] Better detection of any copy operations in progress
* Improved: [ml_disc] Improved start times if ml_disc view is active
* Improved: [ml_local] Redesigned 'Show Info' panel
* Improved: [ml_nowplaying] Redesigned 'Now Playing' artist experience
* Improved: [ml_playlists] Right-click option to sort list of playlists alphabetically
* Improved: [pmp_usb] Connect/Disconnect/Blacklist config options
* Fixed: Alt+F4 closing Winamp instead of individual dialogs
* Fixed: Bento browser redirecting network drive url's to Winamp Search
* Fixed: Blank playlist when in docked toolbar mode and Winamp is minimized
* Fixed: Modern skin component windows appearing individually in Alt+Tab
* Fixed: Multi-flashing on startup when previously closed whilst minimized to systray
* Fixed: Pure Virtual Function Call runtime crash errors
* Fixed: Redraw issue when built-in classic vis is disabled
* Fixed: Various multi-monitor docking issues
* Fixed: Various other 5.53-specific keyboard accelerator issues
* Fixed: [Bento] Drag+Drop into Playlist from Open Files dialog
* Fixed: [burnlib] 'CD Drive locked by another Winamp process' on 2nd burn attempt
* Fixed: [burnlib] 'Burner releasing failed' error
* Fixed: [dsp_sps] Crash on close when config Help dialog is still open
* Fixed: [enc_flac] MD5 checksum generation
* Fixed: [gen_ff] Attached vis plugin crash on winshade to normal mode in Modern skin
* Fixed: [gen_hotkeys] Assigning Winkey with already used Ctrl combinations
* Fixed: [gen_ml] Enter/Shift+Enter broken for ML treeview items (5.53-specific)
* Fixed: [in_cdda] Composer/Conductor logic bug when saving CDDB data to database
* Fixed: [in_flac] Minor metadata writing bugs
* Fixed: [in_midi] Seeking with 'DM/MS Synth' device in Streamed playback mode
* Fixed: [in_mp3] Crash on files with invalid/corrupt gapless data
* Fixed: [in_mp3] Create new ID3v1/v2 tags configuration setting
* Fixed: [in_vorbis] Huge lag on files with large embedded cover art
* Fixed: [in_vorbis] Metadata & Format Info display for streams in View File Info
* Fixed: [in_vorbis] Potential unicode-related crash on open/close issue
* Fixed: [jpeg.w5s] Saving corrupt album art
* Fixed: [ml_autotag] Results dialog hidden under Winamp when AOT is enabled
* Fixed: [ml_disc] Small resource leak
* Fixed: [ml_playlists] Enter/Shift+Enter broken for selected ML Playlist items
* Fixed: [ml_playlists / ml_transcode] Sending playlists from ML tree to Transcoder
* Fixed: [ml_wire] 404/timeout with valid rss feeds on Vista
* Misc: Miscellaneous localization tweaks, fixes & updates
* Misc: More miscellaneous general tweaks, improvements, fixes and optimizations
* Misc: Setup fixes (Agent not always starting, WLZ filetype not registering, etc)
* Misc: Various other 'Winamp Modern' & 'Bento' skin updates
* Misc: [enc_flac] Now encodes using libFLAC instead of Flake
* Updated: Bento skin v1.2
* Updated: freetype 2.3.7
* Updated: libpng 1.2.28
* Updated: [enc_lame] LAME 3.98

Download : Winamp v5.54 Build 2145 Full Pro

website : 9down.com

Monday, June 30, 2008

Kaspersky Internet Security & Anti-Virus 8.0.0.422 nct


Kaspersky Anti-Virus combines reactive antivirus and spyware detection methods with the latest proactive technologies to provide your computer with the most effective protection against malicious programs. The product is simple to install and set up, while offering advanced users a range of versatile settings for fine-tuning the program.
Kaspersky Internet Security 8.0 is a new line of Kaspersky Labs products, which is designed for the multi-tiered protection of personal computers. This product is based on in-house protection components, which are based on variety of technologies for maximum levels of user protection regardless of technical competencies.
Download : Kaspersky Internet Security 8.0.0.422 nct
Download : Kaspersky Anti-Virus 8.0.0.422 nct

website : 9dwon.com

Sunday, June 29, 2008

µTorrent 1.8 Build 11140 Beta


µTorrent is an efficient and feature rich BitTorrent client for Windows sporting a very small footprint. It was designed to use as little cpu, memory and space as possible while offering all the functionality expected from advanced clients.
Download : µTorrent 1.8 Build 11140 Beta

website : 9down.com

Friday, June 27, 2008

McAfee VirusScan Enterprise 8.7i Beta 2


McAfee is pleased to announce the Beta 2 for VirusScan Enterprise 8.7i and AntiSpyware Enterprise Module 8.7.
This new release adds a number of new features that improve performance of malware scanning as well as a number of functional and usability improvements. Providing this new functionality required architectural changes to the product infrastructure. While we have performed extensive testing to ensure that these changes don’t impact the overall stability of the product, we urge you to download this beta version, test all features in environments that are similar to your production environments, and provide us feedback to help us further improve the stability and quality of the release.
In addition to the new features provided in Beta 1, there are several changes and additions for Beta 2. Please see New Product Features below and the product release notes for details of these changes.
Download : McAfee VirusScan Enterprise 8.7i Beta 2
Download : Anti-Spaware Module

website : 9down.com

Wednesday, June 25, 2008

FontExpert 2007 Version 9.0


FontExpert 2007 Font Manager enables you to preview and manage both installed and uninstalled typefaces, plus examine your system for font errors. You can display the list of installed font faces, customizable font samples and advanced font properties.

Key Features:
View and Preview FontsFontExpert 2007 displays the list of all installed typefaces and lets you explore folders and preview uninstalled fonts located on your compact disks or DVDs, local disks, removable disks or network drives. You can preview the font as a paragraph of text or as a detailed character map. It is easy to choose the desired font size, font style or color.
Assign Keywords, Ratings and Categories to FontsAssign keywords, categories, ratings and captions in new Tags view.
Search in DatabaseSearch for fonts in the database by keywords, ratings and categories in new DB Search view.
Search for Fonts on Local Discs and Network DrivesThe program can search your local disks, CDs or DVDs, network drives for fonts, and put all fonts to a special list for your further work.
Search for Duplicates and Corrupted FontsFontExpert automatically detects corrupted and incomplete fonts, and allows you to search for and manage duplicate fonts.
Manage FontsIt is easy to manage any typefaces that are shown in any view of the program. You can sort, filter, preview fonts, copy, move, delete font files, activate or deactivate fonts, add or link fonts to font groups (sets). The program can control fonts located in the Windows Fonts and Psfonts folder (used by Adobe Type Manager), so you do not need to remove fonts from standard folders as some font managers require.
Organize FontsYou can keep your fonts organized in groups (sets), and activate or deactivate font sets. A group may include either the font file, or a link to a file located in any folder on your computer or network drive. It is easy to add fonts or links by drag-and-dropping from the Windows Explorer to the Groups view.
Print FontsFontExpert 2007 can print selected fonts. It is easy to print character map, "water flow" or face name reports for selected fonts, either installed or uninstalled. You can customize and format page headers and footers as desired, for example, by adding the name of your company.
View Advanced Font PropertiesThe program displays detailed information about the selected font, including type foundry or copyright, TrueType tables, number of kerning pairs in a font, Panose attributes, Windows font metrics and more.
Examine your System for Font ErrorsWith the help of Detect Font Problems feature, it is easy to find errors in installed fonts and to optimize Windows by resolving typeface conflicts and by removing records about missing fonts.
Export Fonts to HTML PageFontExpert can create HTML pages from selected fonts. You can create GIF, JPG, PNG, TIFF, and BMP images of selected font faces. See the sample of HTML page created by FontExpert.
Automatic Activation of Missing FontsFontExpert includes Missing Fonts Loader plug-in for Adobe InDesign CS2 and Adobe InDesign CS3.
Windows Shell ExtensionsThe program adds Open, Print and Install Font custom menu commands to Windows Explorer context menu, and adds custom property page that displays detailed attributes of selected .ttf or .otf file. FontExpert adds font management capabilities to the shell so it is easy to activate or print any font in a folder you browse in Windows Explorer.

Download : FontExpert 2007 Version 9.0

ColorSchemer Studio v1.51


ColorSchemer Studio is a professional color-matching application that will help you build beautiful color schemes quickly and easily!
Use ColorSchemer Studio to explore color using a dynamic visual color wheel, actually see harmony relationships, mix colors, create gradient blends, and even analyze contrast and readability.

Download : ColorSchemer Studio v1.51

Opera 9.51 Build 10074 RC1


The most full-featured Internet power tool on the market, Opera includes pop-up blocking, tabbed browsing, integrated searches, and advanced functions like Opera's groundbreaking E-mail program, RSS Newsfeeds and IRC chat. And because we know that our users have different needs, you can customize the look and content of your Opera browser with a few clicks of the mouse.
Download : Opera 9.51 Build 10074 RC1

website : 9down.com

Apple Safari 3.1.2


Experience the web, Apple style, with Safari: the fastest, easiest-to-use web browser in the world. With its simple, elegant interface, Safari gets out of your way and lets you enjoy the web - up to 2 times faster than Internet Explorer. Safari's clean, sleek look lets you focus on the web instead of your browser. The browser frame is a mere one pixel wide. You see a scroll bar only when you need one. You see no status bar by default a blue progress bar fills the address field as the page loads giving you more room to browse and view the web.
And with commonly used tools like a Google search field built right into Safari, you can get anywhere on the web faster.
Tabbed browsing, pop-up blocker and more are all fully implemented and supported.
Download : Apple Safari 3.1.2

website : 9down.com

News Technology iPhone 3G


Phone, iPod, Internet, and more.
Introducing iPhone 3G. With fast 3G wireless technology, GPS mapping, support for enterprise features like Microsoft Exchange, and the new App Store, iPhone 3G puts even more features at your fingertips. And like the original iPhone, it combines three products in one — a revolutionary phone, a widescreen iPod, and a breakthrough Internet device with rich HTML email and a desktop-class web browser. iPhone 3G. It redefines what a mobile phone can do — again.

Twice as fast. Half the price.
Coming July 11.

Phone, iPod, and Internet in one fast 3G device. Starting at $199.*

website : http://www.apple.com/iphone/